Oranjemarkt Sappemeer
Oranjemarkt Sappemeer
Oranjemarkt Sappemeer
Oranjemarkt Sappemeer
Oranjemarkt Sappemeer
Oranjemarkt Sappemeer
Oranjemarkt Sappemeer
Oranjemarkt Sappemeer
Oranjemarkt Sappemeer
Oranjemarkt Sappemeer
Oranjemarkt Sappmeer
Oranjemarkt Sappemeer
Oranjemarkt Sappemeer
Oranjemarkt Sappemeer
Oranjemarkt Sappemeer
Oranjemarkt Sappemeer
Oranjemarkt Sappemeer
Oranjemarkt Sappemeer
Oranjemarkt Sappemeer
Oranjemarkt Sappemeer

Oranjemarkt Sappemeer

Ontstaan

Ontstaan Oranjemarkt,

Namens de toenmalige winkeliersvereniging De 40 van Sappemeer, later Winkelstraat Sappemeer’ werd er in het verleden twee markten per jaar georganiseerd in het centrum van Sappemeer. Dit werd later één markt. In 2015 heeft de winkeliersvereniging zich teruggetrokken van de organisatie en nam de organiserende commissie het stokje over, inclusief de financiële verantwoordelijkheid.


Twee markten

De winkeliersvereniging had elk jaar weer diverse activiteiten en acties. In de jaren tachting had ‘De 40 van Sappemeer’ onder andere de voorjaarsmarkt, die altijd op Koninginnedag gehouden werd, en de najaarsmarkt. In 1985 kwam Ger Wilpstra in de organisatie van deze markten. Enkele jaren later werd hij Marktmeester hiervan. In 1989 werd de najaarsmarkt voor het laatst gehouden en ging de winkeliersvereniging zich concentreren op één markt. Deze werd dan ook omgedoopt tot Koninginnebraderie. In 1993 is de braderie voor het eerst op de hoofdrijbaan van de Noorderstraat gehouden.. Dit is zo goed bevallen, dat het niet meer denkbaar is om ooit nog weer eens terug te gaan naar die secundaire weg. De Koninginnebraderie liep toen vanaf het oude EGD-terrein (huidige ingang taxi Letmaath) tot aan de Violenstraat 1993 was ook het jaar, dat Edgar Viszer in beeld kwam van de braderie.


Bevrijdingsmarkt

In 1995 was het 50 jaar geleden, dat Hoogezand-Sappemeer bevrijd was van de bezetting door de Duitsers. Dit wilde de gemeente uitbundig vieren. Eén van de festiviteiten was onze markt. De winkeliersvereniging ‘De 40 van Sappemeer’ werd gevraagd dit op zich te nemen. Dit hield in, dat de Koninginnebraderie voor één jaar werd omgedoopt tot Bevrijdingsmarkt. De gemeente subsidieerde in de kosten en zo konden kramen en grondplaatsen voor de helft van de ‘normale’ prijs worden aangeboden. Hier werd gretig gebruik van gemaakt, dat de markt van de Parkstraat tot aan de Houtmanstraat liep. Voor de organisatoren was dit zowel een hoogtepunt als ook een dieptepunt. Hoogtepunt was het organiseren van zo’n grote markt, waar 250 standhouders aan meededen en wat ruim 80.000 bezoekers heeft getrokken. Dieptepunt, omdat achteraf gezien het organiserend team hier nog niet helemaal aan toe was geweest. Het publiek heeft hier overigens niets van meegekregen. Wel heeft dit er voor gezorgd, dat de organisatie van haar eigen fouten heeft geleerd.


Vergelijking 1993-2023;

Cijfers kunnen laten zien hoe (on-)succesvol een organisatie is. Hieronder is een opsomming van enkele feiten. Gekozen is om 2023 te vergelijken met 1993.  ¹ in 1993 konden afzetting nog met dranghekken geschieden. Tegenwoordig moet dit met rood/witte stremmingshekken.


Oranjemarkt

Met de troonswisseling is Koninginnedag veranderd in Koningsdag. Hierdoor is gekozen voor een andere naam en een eigen logo. Met Oranjemarkt kunnen we een tijdje vooruit, ook als er plots wijzigingen in de troonbezetting zijn.


Stokje overgeven

In 2015 heeft de winkeliersvereniging besloten om niet meer verantwoordelijk te willen zijn voor de organisatie van een dergelijke grote markt. De feitelijke organisatoren, Ger Wilpstra, Edgar Viszer, Gert-Jan Franzen en Bob Zuidersma, zagen nog steeds toekomst in deze markt, ondanks de moeilijke tijden. Hiertoe hebben zij de stichting Evenementen Hoogezand-Sappemeer opgericht. Onder deze vlag hopen wij nog jaren de Oranjemarkt te mogen en te kunnen organiseren.


Corona

Twee jaren heeft de Oranjemarkt geen doorgang kunnen vinden. Mede door de corona hebben, spijtig genoeg, meerdere (vaste) standhouders het niet overleeft. Tijdens de editie 2022 van de Oranjemarkt was dit te merken. Desondanks waren er ook weer een aantal nieuwe standhouders. Het bezoekersaantal was aanzienlijk. Na twee jaren corona mocht 'alles' weer en men wilde er op uit.


Anno 2023

De Oranjemarkt zal nog steeds een feest van koopjes halen zijn, elkaar weer eens ontmoeten en gezelligheid. Elk jaar doet de organisatie dan ook haar best om het weer een tot een spektakel te laten worden, waarbij er voor elk wel wat wils is te vinden.  

Alle rechten voorbehouden © Stichting Evenementen Hoogezand-Sappemeer - 2015

  1993


: 10

: 90

: 30.000

: 800 meter

: fl 125,-- (55,87)

: 0 ¹

: 4

  

2023


40

170

50.000

1.400 meter

€ 70 (in bijna 30 jaar tijd een verhoging van € 14,87)

60

90